Back

Kementerian Pendidikan MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia
                                     

Kementerian Pendidikan Malaysia

Kementrian Pendidikan sebelum ini dikenali sebagai moe, adalah kementerian di Malaysia yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pendidikan itu adalah kelas dunia kualiti untuk membangunkan penuh potensi individu dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Tujuannya adalah untuk:

 • Menghasilkan individu yang setia, mulia, berpengetahuan, serba, dan makmur.
 • Menyediakan sumber manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang pendidikan untuk semua warga Malaysia.
 • Lahir di negara yang taat setia dan bersatu padu.

Menteri Pendidikan Malaysia yang pertama adalah Tun Razak, kelapan adalah Dato Seri Diraja Mahdzir Khalid dibantu deputi Menteri, Dato P. Kamalanathan & Senator Datuk Chong Dosa Woon, Menteri Pendidikan Malaysia pernah lagi untuk Dr. Maszlee Malik dan kemudian hanya kemudian Tun Dr bin Abdul Mohamad.

                                     

1. Pendidikan wajib. (Compulsory education)

Pendidikan wajib adalah undang-undang yang memerlukan setiap ibu bapa Malaysia warga yang tinggal di Malaysia yang mempunyai anak sampai umur enam tahun mendaftar di sekolah rendah. Tempoh wajib pendidikan adalah untuk selama enam tahun, iaitu tempoh utama pendidikan.

Pendidikan wajib dilaksanakan mulai sekolah tahun 2003. Kegagalan bapa untuk memastikan anaknya menurut pendidikan wajib adalah sebuah kesalahan dalam segi undang-undang, dan jika terbukti bersalah, ibu bapa bimbang boleh dikenakan denda yang tidak melebihi 5.000 atau dipenjarakan tidak lebih dari 6 bulan atau kedua-duanya.

                                     

2.1. Arah pendidikan. Perundangan pendidikan. (Legislative education)

 • Tahun 1974: Perbuatan Politeknik Ungku Omar.
 • 1961: Perbuatan Pendidikan, 1961.
 • 1963: Negara Bahasa Bertindak 1963 / 67 disemak semula - tahun 1971.
 • Tahun 1971: Perbuatan universiti dan Kolej Universiti.
 • 1980: Malaysia Pemeriksaan Majlis.
 • 1957: Pendidikan Ketetapan, 1957.
                                     

2.2. Arah pendidikan. Laporan penting. (Important report)

 • 1956: Laporan Jawatankuasa Pendidikan, 1956 Kenyataan Razak.
 • Tahun 1973: Laporan Jawatankuasa mengenai Kajian Pendapat pada Pendidikan dan Masyarakat Laporan Putus sekolah.
 • 1991: Laporan Jawatankuasa Kabinet Pada Latihan.
 • Tahun 1960: Laporan Jawatankuasa Kajian Pelajaran, 1960 Kenyataan Rahman Talib.
 • 1967: Kenyataan Perancangan Jawatankuasa Pendidikan Yang Lebih Tinggi.
 • Tahun 1979: Laporan Kabinet Jawatankuasa semula Pelaksanaan Pendidikan Kenyataan Dasar Rumah.
                                     

2.3. Arah pendidikan. Bahasa inggeris di sistem pendidikan. (English in education system)

 • Tahun 1979: Bahasa pengantar Tahap VI aliran kesusasteraan.
 • Tahun 1983: Bahasa pengantar semua kursus di universiti.
 • 1981: Bahasa pengantar tahap VI sains stream.
 • 1980: Bahasa pengantar jurusan sastra tahun 1 di universiti.
 • 1957: diwajibkan rendah dan sekolah menengah.
 • 1982: Bahasa arahan semua tahap persekolahan.
 • 1975: Semua Sekolah Rendah bahasa inggeris selesai ditukarkan ke Negara Sekolah Rendah.
 • 1976: Bahasa pengantar Bentuk 1.
 • 1970: Bahasa arahan utama 1.
                                     

2.4. Arah pendidikan. Ujian Utama Sekolah. (Test Primary School)

 • 2016: UPSR berubah dari 5 untuk 6A berlaku di mana subjek bahasa inggeris dipecahkan ke menulis dan pemahaman.
 • 1963: MSSEE dihapuskan. (1963: MSSEE eliminated)
 • Tahun 1988: PDL dihapuskan.
 • 1982: UDT dihapuskan. (1982: UDT eliminated)
 • Tahun 1988: UPSR Penilaian Ujian Utama Sekolah dimulai.
 • Tahun 1973: UDT Ujian Darjah 3 mulai.
 • 1967: PDL Tahap Penilaian 5 mulai.
 • 2018. Laporan Penilaian Utama Sekolah dimulai.
 • 1957: MSSEE Malayan Bah. Set. Ujian masuk mulai.
                                     

2.5. Arah pendidikan. Ujian Sekolah Menengah. (Test Middle School)

 • Tahun 1993: VUR penilaian Menengah rendah mulai.
 • 2012: PPSMI dihapuskan. (2012: PPSMI eliminated)
 • 1976: Ujian bahasa inggeris julai mulai.
 • 1964: FMC dihapuskan. (1964: FMC eliminated)
 • 2013: VUR dihapuskan untuk diganti PT3.
 • Tahun 1987: Sijil SPVM ditukar untuk SPMV.
 • 1992: Tahun terakhir SRP.
 • Tahun 1987, sijil pelajaran di Malaysia mulai.
 • 1991: KHPP Kemahiran Hidup Program Peralihan SRP mulai.
 • 1957: ES yang lebih Rendah Sijil Pendidikan dimulakan.
 • 1976: MCE diperoleh oleh Lembaga Peperiksaan.
 • 1982: MENGHANTAR Sekolah Tinggi Sijil Cambridge dihapuskan.
 • 1961: UK Kelayakan Ujian dimulai.
 • 1964: MCE Malaysia Sijil Pendidikan dimulakan.
 • 1964: SPPTM dihapuskan. (1964: SPPTM eliminated)
 • Tahun 1993: yang sijil pelajaran berdasarkan KBSM Kurikulum Baru Sek. Menengah mulai.
 • 1982: MEMOHON sijil tinggi Persekolahan Malaysia diperoleh oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan.
 • 1957: Layak BAGI Ujian dimulai.
 • 1964: sijil pelajaran sijil pelajaran Malaysia mulai.
 • 2003: PPSMI mula dilaksanakan.
 • 1957: FMC Persekutuan Malaya Sijil mulai.
 • 1967: SRP / ES objektif soalan mula digunakan.
 • Tahun 1983: ES ujian Lisan bahasa inggeris dicabut.
 • 1957: SETEMPAT Luar negara Cambridge Set Sijil mulai.
 • Tahun 1983: SRP Ujian Lisan bahasa inggeris dicabut.
 • 1962: SPPTM Sijil Pendidikan Persekutuan mulai.
 • Tahun 1960: SRP Sijil Utama Pendidikan mulai.
 • Tahun 1968: SETEMPAT dihapuskan di Semenanjung.
 • 2017: DLP mula dilaksanakan.
 • 1969: SPVM Sijil Pendidikan Tinggi Malaysia mulai.


                                     

2.6. Arah pendidikan. Kurikulum. (Curriculum)

 • Tahun 1988: Pelaksanaan DIA sepenuhnya dicapai.
 • 1982: KBSR dilaksanakan di 302 sekolah rendah sebagai percobaan.
 • 1989: Pelaksanaan DARI awal untuk mata pelajaran yang lain.
 • 1965: Pendidikan Menyeluruh dimulakan.
 • 1989: subjek Manipulatif Kemahiran dilancarkan dalam 100 sekolah rendah.
 • 2017: Pelaksanaan KSSM dan KSSR semakan.
 • Tahun 1973: Kurikulum Pembangunan Pusat PPK ditubuhkan.
 • Tahun 1983: KBSR dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah.
 • 1992: mata pelajaran Hidup Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 3000 sekolah rendah.
 • 1967: Laporan Jawatankuasa mengenai Kurikulum Perencanaan dan pengembangan.
 • Tahun 1993: Kemahiran Hidup mula dilaksanakan pada Tahun 4 di sekolah-sekolah menengah. Sekolah ini telah melaksanakan Kemahiran Manipulatif terus di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah.
 • 2011: Pelaksanaan KSSR. (2011: Implementation of KSSR)
 • 1989: Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan dalam bentuk 1.
 • 1991: Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan dalam Bentuk 1.
 • Tahun 1988: Pelaksanaan DARI awal untuk mata pelajaran bahasa.
 • 1956: Umum sukatan pelajaran dan Jadual Jawatankuasa ditubuhkan.
 • 1964: Umum sukatan pelajaran dan Kajian Jawatankuasa ditubuhkan.
 • 1991: subjek Manipulatif Kemahiran dilaksanakan di 1000 sekolah rendah.
 • 1989: Pelaksanaan PKBS pada tahun 1 6 tahun di sekolah-sekolah menengah.


                                     

2.7. Arah pendidikan. Khas Pemeriksaan. (Special Inspection)

 • Tahun 1985: Pertubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara.
 • Tahun 1985: Jawatankuasa Kerja Koordinasi Komunikasi Seluruh Departemen Pendidikan.
 • 1978: Pertubuhan Negara Jawatankuasa Seluruh Komunikasi.
 • 1984: Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Anak cacat di antara Kementerian.
 • Tahun 1987: Pembentukan Sebuah Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah.
 • Tahun 1987: Jawatankuasa Melaksanakan Pendidikan Anak-Anak Belajar Masalah.
 • 1984: Negara Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Menengah Khas Pendidikan Tinggi Shah Alam ditubuhkan.
 • Tahun 1985: Pertubuhan Pilot Unit Penerbitan dan Mencetak Braille Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • 1964: Pertubuhan Khas Unit Pendidikan.
 • 1991: Negara Lembaga Penasihat untuk Pendidikan anak-Anak dengan kebutuhan Khusus Pendidikan.
 • 1984: Pertubuhan Jawatankuasa Penempatan Anak-Anak Negeri.
 • Tahun 1993: Jawatankuasa kajian Dasar, Perancangan, Koordinasi dan Pelaksanaan Pendidikan untuk kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas.
 • Tahun 1988: Perintah yang Terhormat Menteri Pendidikan kajian memberikan bantuan penuh untuk kanak-Kanak dengan Rawatan Ringan Autisme.
 • 1989: Majlis Perundingan Pembangunan Nasional Masyarakat.
 • 1981: Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian tentang Pendidikan Khas Kementerian Kebajikan / Kementerian Kesihatan, Kementerian Buruh dan Tenaga Orang serta Kementerian Pendidikan seperti yang Pengerusi dan setiausaha.
                                     

3. Kementrian Pendidikan Yang Lebih Tinggi. (The Ministry Of Higher Education)

Kementrian Pendidikan Tinggi Jawi: كمنترين ڤڠاجين تيڠڬي adalah kementerian Malaysia yang wujud antara 27 Mac, 2004 dan Mungkin 14, 2013. Ia wujud keputusan kabinet merombak yang dilakukan oleh Perdana Menteri Abdullah Ahmad bin Badawi dengan membahagikan Kementerian Pendidikan Malaysia ke 2 kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Menteri pertama memikul tugas yang pos Datuk Dr Diberi Mohd sementara yang terakhir diadakan oleh Dato Seri Mohamed Khaled Menteri. Pada 15 Mei 2013, kementerian ini adalah digabungkan lagi dengan Kementerian Pendidikan untuk menjadi "Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi", atau hanya "Kementerian Pendidikan". Kemudian, nama Kementerian Pendidikan pakai lagi sebagai kembali pada sebuah portfolio asal kementerian yang menggabungkan pengurusan pendidikan sekolah, utama, menengah, dan pendidikan yang lebih tinggi.

Berikut Kabinet merombak Persekutuan pada bulan julai 28, 2015 melalui khas konferensi pers Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan Tinggi TIDUR didirikan secara rasmi sejajar dengan ketentuan Bertindak berhubungan dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Kementrian Pendidikan Tinggi Malaysia mula beroperasi di Blok E3, Parcel E, Pusat Corporation Pemerintah Federal di negara kita. Kementerian ini terdiri dari dua jabatan dan agensi-agensi. Jabatan bawah Kementerian Pendidikan yang lebih Tinggi adalah Jabatan Pengurusan IPT JPIPT dan Jabatan Pengurusan Politeknik & Perguruan tinggi. JPIPT, pada gilirannya, terdiri dari dua sektor pengurusan perakaunan Sektor Pengurusan AWAM & Sektor Pengurusan IPT. Ketika agensi di Kementerian Pendidikan Tinggi adalah LAN, PTPTN,Yayasan TAR dan 20 Awam Institusi Pendidikan Tinggi IPT, yaitu:

 • Universiti Malaysia Perak UniMAP.
 • Universiti Sains Islam Malaysia MALIM.
 • Universiti Malaya UM. (University of Malaya UM)
 • Universiti Malaysia Kelantan UMK.
 • Universitas Malaysia Terengganu UMT.
 • Negara universitas Malaysia KATANYA.
 • Universiti Tun Hussein Menyertai Malaysia UTHM.
 • Universiti pendidikan Sultan Idris UPSI.
 • Universitas Malaysia UMS. (University of Malaysia UMS)
 • Universiti Malaysia Pahang UMP.
 • Universiti Malaysia Sarawak PENYELIDIKAN.
 • Antarabangsa Islam universitas Malaysia terokai rangkaian.
 • Universiti teknologi MARA teknologi mara.
 • Pertahanan nasional universitas Malaysia UPNM.
 • Universiti Utara Malaysia UUM.
 • University of Technology Malaysia UTM.
 • Universiti Rakyat Iman Malaysia UDM.
 • Universiti Putra Malaysia UPM.
 • University of Science Malaysia KAMPUS.
 • Teknikal Universitas Malaysia Melaka UTeM.

Users also searched:

kementerian pendidikan malaysia,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →