Wiki page 59                                               

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Lembaga Hasil dalam negeri adalah salah satu utama agensi mengumpulkan hasil di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Departemen dalam negeri Malaysia dimasukkan pada 1 Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil dalam negeri. Lembaga Hasil dalam ...

                                               

Lembaga Jurukur Tanah Malaysia

Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Semenanjung adalah badan ditubuhkan pada 1 Mei tahun 1958 di bawah Akta Tanah Sebelum Berlesen di tahun 1958. Itu permulaan untuk mengawasi surveyor tanah surveyor berlesen dan bisnis yang berkaitan dengan hal ehwal ...

                                               

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

Perikanan pembangunan berkuasa Malaysia adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri-Industri menyumbang untuk meningkatkan taraf pembangunan ekonomi kehidupan nelayan dan memancing masyarakat dan dahulu industri perikanan negara.

                                               

Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang

Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang atau PERDA adalah lembaga yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengawasi pembangunan pertanian di Pulau Pinang. Pengerusi dan pengurus PERDA setiap adalah DR Datuk Azhar Ibrahim dan Datuk Azmi Lateh.

                                               

Lembaga Koko Malaysia

Koko malaysia lembaga agensi / lembaga yang ditetapkan oleh kerajaan untuk meningkatkan daya tanaman dan koko industri di Malaysia. LKM diciptakan melalui Tindakan Lembaga Koko Malaysia 1988 dan diletakkan di bawah Kementerian Perladangan dan Kom ...

                                               

Lembaga Minyak Sawit Malaysia

Malaysia Palm lembaga Minyak adalah badan yang bertanggungjawab untuk perancangan, meneliti dan membangun industri palm minyak dan minyak kelapa di Malaysia. LMSM terletak di bawah pentadbiran Kementerian Perladangan dan Komoditi Malaysia. Bahasa ...

                                               

Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lpb telah ditubuhkan untuk memantau pelaksanaan pembinaan Pelabuhan Bintulu. Selepas Bintulu Pelabuhan di Tanjung Kidurong beroperasi, lpb untuk mengurus urusan pelabuhan khususnya import dan eksport.

                                               

Lembaga Pelabuhan Miri

Lembaga Pelabuhan Sasaran di bawah Kementerian Pembangunan Infrasturktur dan Transportasi Kerajaan dari semangat yang terletak di Sasaran, Malaysia. Lembaga ini dibangun untuk mengendalikan Pelabuhan Sasaran yang terletak bersebelahan. Kebanyakan ...

                                               

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

Pembinaan Industri Pembangunan lembaga Malaysia adalah sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditetapkan di bawah Kementerian Bekerja Malaysia melalui Bertindak Pembinaan Industri Pembangunan Lembaga tahun 1994 untuk menjalankan fungsi yang berkait ...

                                               

Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah

Dewan Penyantun itu Sabah Taman telah didirikan pada tahun 1964 dengan bermula pada penggezetan Gunung Kejiranan sebagai titik utama dalam Kejiranan Taman Nasional, di bawah undang-undang Tatacara Taman Nasional tahun 1962 termasuk tanah kawasan ...

                                               

Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan

Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Persekutuan Tanah atau FELCRA telah ditubuhkan pada tahun 1966. Tujuannya adalah untuk membangunkan sektor luar dengan bantuan penduduk-penghuninya mengambil bahagian dalam aktiviti ekonomi negara Malaysia dan itu ...

                                               

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Atom Tenaga Lesen lembaga atau Energi Atom Lesen Lembaga adalah sebuah badan penegak dan peraturan aktiviti energi atom di Malaysia. Jabatan kerajaan ini adalah di bawah naungan jabatan Sains dan Teknologi, Inovasi, Malaysia dan dipimpin oleh Dir ...

                                               

Lembaga Pertubuhan Peladang

Lembaga pertubuhan peladang lembaga pertubuhan peladang didirikan pada 14 februari tahun 1973 melalui formula itu Perbuatan pertubuhan peladang tahun 1973 Bertindak 110, Akta Lembaga Petani Organisasi. Pertubuhan dari lembaga pertubuhan peladang ...

                                               

Lembaga Urus Air Selangor

Lembaga Air Selangor atau singkatannya LUAS adalah sebuah agensi lokal pengurusan sumber air dan sungai besen di kuala lumpur. Ia telah ditubuhkan bawah Pembuatan Lembaga Air Selangor 1999 setelah diluluskan oleh Negeri Undangan Selangor, yang di ...

                                               

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan

Pembentukan Syariah Pengadilan Federal Wilayah di bawah ketentuan Seksyen 44 & Pembuatan Pentadbiran Negara Islam Selangor seperti semula oleh Perintah Wilayah Persekutuan Syariah pengadilan Federal Wilayah boleh dibagi menjadi 3 cabang, iaitu Sy ...

                                               

Majlis Anugerah Belia Negara Malaysia 2007

Upacara Penghargaan Nasional Pemuda Malaysia 2007 adalah acara yang dianjurkan oleh Kementerian Pemuda dan Sukan Malaysia untuk menghargai kebaikan pemuda dalam bau Malaysia. Dalam acara itu, Datuk Shamsul Bersama Nasarah dinobatkan Angka Lelaki ...

                                               

Majlis Harga Negara

Majlis Harga Negara ini, adalah sebuah badan yang dicipta oleh Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, dimaksudkan untuk menstabilkan harga barang-barang yang perlu pada 22 januari, 2008.Dua mekanisme yang akan digunakan, iaitu kewujuda ...

                                               

Majlis Konsultasi Perpaduan Negara

Majlis Perundingan Perpaduan Negara adalah sebuah badan baru yang telah ditubuhkan pada 11 September tahun 2013. MKPN dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato, Perdana menteri Tun Razak pada 26 November 2013, di tengah Umum pilihan raya Ma ...

                                               

Majlis Pelabuhan Kebangsaan

Dewan Negara Pelabuhan diluluskan establishment oleh Kabinet Malaysia pada bulan April tahun 2010. Ia bertujuan untuk menguatkan daya saing pelabuhan negara di peringkat antarabangsa. MPK suatu Menteri Pengangkutan. Ahli pidana MPK terdiri dari: ...

                                               

Majlis Tindakan Ekonomi Negara

Tindakan dewan Ekonomi Negara atau Negara Ekonomi Tindakan Dewan telah ditubuhkan pada 7 januari 1998 sebagai penasihat badan untuk Kabinet untuk berurusan dengan krisis ekonomi yang timbul pada masa itu.

                                               

MYNIC

Kira-KIRA Bhd adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan dikawal oleh Komunikasi dan Multimedia malaysia untuk mentadbir ruang nama untuk itu.saya. Kira-KIRA adalah satu-satunya administrator untuk alamat web ...

                                               

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Negara yang Kukuh Pengurusan Sisa jabatan adalah Jabatan bawah Kementerian Perumahan dan Tempatan Kerajaan Malaysia. Pengarah umum adalah Dato Dr. Nadzri bin Mesyuarat.

                                               

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia

Pejabat Ketua Keselamatan Pegawai Kerajaan untuk memberikan nasihat keselamatan perlindungan kepada Kerajaan, Kementerian, Jabatan dan agensi kerajaan dengan tujuan untuk membantu mengekalkan tahap keselamatan fizikal, dokumen dan keselamatan per ...

                                               

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

Pejabat Pengarah Tanah dan Tambang Persekutuan Wilayah asalnya dikenali sebagai Pejabat Pengarah Tanah dan Tambang Persekutuan Kuala Lumpur mengambil alih tanggung jawab penuh untuk administrasi Wilayah Persekutuan tanah pada tahun 1975 ketika Wi ...

                                               

Pejabat Perbendaharaan Kelantan

Perbendaharaan Negeri pinang adalah Jabatan dari Pemerintah Negara pinang. Jabatan bertanggungjawab untuk menetapkan dasar dan peraturan-peraturan kewangan kerajaan negeri. Tanggungjawab ini juga termasuk mengawal semua jabatan negeri untuk memas ...

                                               

Pejabat Perdana Menteri (Malaysia)

Mengurus bekerja pelan dan pejabat pengurusan. Jaminan liputan Media Massa yang tepat untuk aktiviti Perdana Menteri. Bersedia dan menyelaraskan persediaan ucapan itu, kata-kata selamat datang Dan lain-lain bentuk kenyataan oleh Perdana Menteri. ...

                                               

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak

Kantor Sekretaris Persekutuan Sarawak Alamat: 17 Lantai, Bangunan Sultan Iskandar Jalan Simpang Tiga 93300 Kota, Sarawak Telefon: 082-417733 Faks: 082-419452

                                               

Pejabat-pejabat tanah dan daerah di Terengganu

Sistem pentadbiran daerah di bawah daerah Pegawai mulai di Terengganu Rakyat Iman di tahun 1912. Pegawai daerah ditunjuk untuk mentakbir tiga belas daerah sungai "sungai-daerah" yang tersedia di sembilan daerah iaitu Kemaman termasuk Kijal, Kemas ...

                                               

Penasihat Sains

Penasihat Sains Kerajaan adalah pos yang pernah dibuat oleh kerajaan Malaysia. Ia adalah peranan adalah untuk menasihati Perdana Menteri dan menteri kabinet di aspek dasar, strategi dan pelan pelaksanaan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pen ...

                                               

Pendaftar Pertubuhan Belia

Perbuatan Organisasi Pemuda dan Pemuda Pembangunan 2007 atau dikenali sebagai Bertindak 668 mewajibkan persatuan pemuda-membawa pemuda tidak melebihi usia 40 tahun. Semua organisasi pemuda akan mendaftar dengan pejabat Pendaftar Pemuda Organisasi ...

                                               

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Jabatan pendaftar Masyarakat Malaysia adalah jabatan bawah Kementerian Negeri yang mengendalikan bukan kerajaan dan organisasi politik pihak. Di bawah Bagian 2, Masyarakat 1966, pertubuhan ditakrifkan sebagai apa-apa club, perkongsian atau persat ...

                                               

Jabatan Pengairan dan Saliran

Parit dan Pengairan jabatan adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk semua isu-isu air di negara Malaysia.

                                               

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kota dan Negara jabatan Perancangan adalah jabatan kerajaan bawah Kementerian Perumahan dan Tempatan Kerajaan Malaysia.

                                               

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia

Malaysia Insurans Deposit corporation adalah undang-undang badan kerajaan yang mentadbir Deposit Sistem Asuransi untuk perlindungan penyimpan. Peranan agensi telah berkembang untuk mentadbir Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans yang m ...

                                               

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia

Malaysia Luar Perdagangan Development corporation adalah sebuah agensi perdagangan asing kerajaan Malaysia. Peranan utamanya adalah untuk membantu Malaysia eksportir membangunkan dan mengembangkan mereka eksport pasaran. Ia telah ditubuhkan di ba ...

                                               

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

Corporation Solid Pengurusan Sisa dan Pembersihan Awam adalah sebuah agensi kerajaan Malaysia ditubuhkan pada 1 jun 2008 bawah Kementerian Perumahan dan Tempatan Kerajaan dan di bawah Akta Perbadanan Solid Pengurusan Sisa dan Pembersihan Awam. Ia ...

                                               

Perbendaharaan Malaysia

Perbendaharaan terletak di bawah Kementerian Kewangan dan objektif establishment adalah untuk merumuskan, melaksanakan dan memastikan fiskal dan kewangan dasar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi terus, menguatkan daya saing dan kebingkasan ekon ...

                                               

Perbendaharaan Negeri Johor

Perbendaharaan Negeri Johor peranan dalam perancangan, urusan dan melaksanakan keuangan dasar dan belanjawan ke arah kedudukan kewangan yang kukuh negeri dan pertumbuhan sosial ekonomi pesat serta pengedaran manfaat pembangunan adil di seluruh ne ...

                                               

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia adalah agensi pertahanan sipil di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Dahulu dikenal sebagai JPA3 atau Menyelamatkan 991, kemudian dikenal sebagai JPAM.

                                               

Pertubuhan Keselamatan Sosial

Pertubuhan Keselamatan Sosial adalah sebuah agensi kerajaan Malaysia ditubuhkan untuk mentadbir dan melaksanakan skim keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Lain daripada itu, pertubuhan ini juga menyediakan perlindunga ...

                                               

PPD Baling Sik

Pejabat Daerah Pendidikan Baling Sik adalah pendidikan pejabat yang terletak di dalam daerah Baling dan Sik, Khususnya. Kedua-dua daerah itu dibagi menjadi empat zon Membuang, Zon Kuala Tahan, Zon Kuala Ketil, dan Zon Sik. Pejabat ini adalah terl ...

                                               

Pusat Kandungan Kreatif Animasi Malaysia

Pusat Kreatif Kandungan Animasi Malaysia ditubuhkan bawah inisiatif Multimedia super Koridor. Agensi telah ditubuhkan untuk menggalakkan lagi pembangunan kandungan kreatif di Malaysia. Untuk sokongan dan menjadi pemangkin pertumbuhan industri kre ...

                                               

Pusat Kegiatan Guru

Pusat Kegiatan Guru adalah sebuah unit ditubuhkan bawah Pusat Pendidikan Sumber Negara atau sekarang yang dikenali sebagai Teknologi Pendidikan Bahagian Negeri dan di dalam jaringan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan bertujuan ...

                                               

Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis

Pusat untuk Persediaan dan tindak Balas yang Cepat untuk Krisis atau CPRC adalah sebuah agensi menubuhkan Kerajaan bawah 9 Malaysia Pelan sebagai bagian dari strategi keseluruhan dalam kesediaan pengurusan yang berkesan untuk menghadapi bencana, ...

                                               

Selcat

Pilih jawatankuasa Mengenai Kemampuan, yang bertanggungjawab dan Telus Selangor atau singkatannya Selcat, ditubuhkan dengan negeri-negeri kerajaan diberikan Pakatan Rakyat. Tujuan antara lain untuk mengesan apa-apa penyelewengan kerajaan di masa ...

                                               

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia

Suruhanjaya Hak asasi manusia Malaysia yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia selepas bantahan dari beberapa pihak, terutama politik pihak dan NGO yang tidak puas hati terhadap tahap hak asasi manusia di Malaysia. Hak asasi manusia seperti yang t ...

                                               

Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Menjalankan apa-apa fungsi mana-mana di bawah undang-undang lain seperti yang ditetapkan oleh Menteri dengan pemberitahuan diterbitkan di Gazette. Mendorong dan menggalakkan pembangunan koperasi dan koperasi sektor kuat dan teratur. Tahan perseki ...

                                               

Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang

Pinang suruhanjaya Pelabuhan adalah undang-undang badan yang bertanggungjawab untuk pentadbiran Pelabuhan Pinang serta Pelabuhan Berkuasa dan juga Peraturan Badan untuk Jeti Teluk Hawa di Pinang dari 1 januari 1999. Pengerusi Datuk Seri Dr Chua D ...

                                               

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Malaysia anti Rasuah suruhanjaya, yang dulunya dikenal sebagai Anti Rasuah, atau singkatannya ACA adalah sebuah organisasi kerajaan Malaysia mula beroperasi pada 1 oktober 1967 sebagai jabatan penuh. Akhirnya pada 1 januari 2009, ia dipindahkan a ...

                                               

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat

Agensi Pengangkutan Awam Tanah adalah sebuah agensi yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia pada hari kamis, 3 juni tahun 2010. Perdana Menteri Malaysia Datuk, Perdana menteri Tun Razak melantik Tan Sri Syed Hamid Albar sebagai ketua. Mohd. Nur Is ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →