Wiki page 45                                               

Letupan gusi tak bersuara

Letupan gusi jangan bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam kebanyakan oral bahasa, dilambangkan dengan watak t dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan t dalam X-SAMPA. Dalam bahasa inggeris, letupan gusi tak bersuara disimbolkan ole ...

                                               

Letusan gusi bersuara

Letusan gusi bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak dz dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan dz dalam X-SAMPA.

                                               

Letusan gusi tak bersuara

Letusan gusi jangan bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak ts dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan ts di X-SAMPA. Letusan gusi tak bersuara ini boleh didapati dalam bahasa jerman, ...

                                               

Malaran tak geser gusi

Malaran jangan luncurkan gusi adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɹ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan r\ dalam X-SAMPA. Beberapa orang inggeris menyebut malaran jangan luncurkan ...

                                               

Malaran tak geser sisian gusi

Malaran jangan luncurkan sisi gusi adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam jumlah yang besar mulut bahasa, dilambangkan dengan watak l dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan l di X-SAMPA. Dalam bahasa inggeris, malaran jangan luncurkan gusi ...

                                               

Malaran tak geser sisian gusi tervelar

Malaran jangan luncurkan gusi sisi tervelar atau terfarinks adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɫ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan 5 di X-SAMPA. Pemvelaran atau pemfarinksan b ...

                                               

Sengauan gusi

Sengauan gusi adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam bahasa yang paling. Dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, huruf n mewakili tiga konsonan sengauan gigi, gusi, dan kembali dari gusi, begitu juga dengan n dalam X-SAMPA. Bunyi sengauan gusi ...

                                               

Tamparan sisian gusi

Meniup sisi gusi adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɺ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad.

                                               

Konsonan hentian

Konsonan berhenti, bahan letupan, plosif atau oklusif adalah konsonan bunyi yang dihasilkan oleh mencegah arus udara di saluran suara. Istilah letupan / plosif dan berhenti sama tetapi tidak sama sepenuhnya bermakna. Letupan itu adalah untuk meng ...

                                               

Letupan bibir-gigi bersuara

Letupan bibir-gigi ucapan konsonan bunyi dihasilkan seperti, dilambangkan dengan watak b dalam Bahasa Antarabangsa Abjad.

                                               

Letupan bibir-gigi tak bersuara

Letupan bibir-gigi tak bersuara adalah konsonan bunyi yang dihasilkan seperti dalam Bahasa Antarabangsa Abjad.

                                               

Letupan dwibibir bersuara

Letupan dwibibir bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam kebanyakan oral bahasa, dilambangkan dengan watak b dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan b dalam X-SAMPA. Dalam bahasa inggeris, letupan dwibibir ungkapan adalah ditandai d ...

                                               

Letupan dwibibir tak bersuara

Letupan dwibibir tak bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam kebanyakan oral bahasa, dilambangkan dengan watak p dalam Bahasa Antarabangsa Abjad di p dalam X-SAMPA. Dalam bahasa inggeris, konsonan letupan / berhenti dwibibir tak ...

                                               

Hentian epiglotis

Berhenti epiglotis adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam sejumlah kecil oral bahasa, dilambangkan dengan watak-watak ʡ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan &gt, \ dalam X-SAMPA.

                                               

Letupan lelangit bersuara

Letupan selera ucapan adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɟ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan J\ dalam X-SAMPA. Bunyi ini adalah sama seperti letusan kembali gusi bersuara atau ...

                                               

Letupan lelangit tak bersuara

Letupan selera tak bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak c dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan c dalam X-SAMPA. Bunyi ini adalah sama seperti letusan kembali gusi tak bersuara at ...

                                               

Letupan uvular bersuara

Letupan uvular ucapan adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam sejumlah kecil oral bahasa, dilambangkan dengan watak-watak ɢ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan G dalam X-SAMPA. Kedengarannya seperti hanya lidah menyentuh uvula, tidak lemb ...

                                               

Letupan uvular tak bersuara

Letupan uvular tak bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak q dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan q di X-SAMPA. Kedengarannya seperti hanya lidah menyentuh uvula, tidak lembut langi ...

                                               

Letupan velar bersuara

Letupan velar ucapan adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam kebanyakan oral bahasa, dilambangkan dengan watak-watak ɡ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan g dalam X-SAMPA. IPA watak-watak-itu harus hanya ditulis dalam bentuk huruf "g-ekor ...

                                               

Letupan velar tak bersuara

Letupan velar tak bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam kebanyakan oral bahasa, dilambangkan dengan watak k dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan k dalam X-SAMPA. Dalam bahasa inggeris, letupan velar tak bersuara dilambangkan den ...

                                               

Konsonan implosif

Konsonan implosif adalah konsonan berhenti bercampur mekanisme arus udara ingresif glotis dan egresif pulmonik, yang bermakna, arus udara dikawal oleh bergerak glotis turun di samping meniup udara dari paru-paru. Oleh itu, berbeda dari konsonan e ...

                                               

Konsonan lelangit

Konsonan dari langit-langit atau lelangit adalah konsonan yang disebut dengan ahli lidah dibesarkan dengan keras langit-langit. Konsonan dihasilkan dengan hujung lidah pada langit-langit dipanggil terkedik. Jenis konsonan dari langit-langit mulut ...

                                               

Malaran tak geser lelangit

Malaran jangan luncurkan selera adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam kebanyakan oral bahasa, dilambangkan dengan watak j dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan j dalam X-SAMPA. Dalam bahasa inggeris, malaran jangan luncurkan selera dilamb ...

                                               

Malaran tak geser sisian lelangit

Malaran jangan luncurkan sisi langit-langit adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ʎ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan L di X-SAMPA.

                                               

Sengauan lelangit

Sengauan selera adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan. Bunyi ini ditandai oleh ɲ dalam Huruf Bahasa Antarabangsa, dan J dalam X-SAMPA. Lambang IPA itu berupa huruf n sedikit tertumbuh ekor menghadap ke kiri di bawa ...

                                               

Konsonan letusan

Konsonan letusan atau afrikat adalah konsonan yang bermula seperti yang berhenti, maka dikeluarkan sebagai konsonan geseran. Contoh konsonan letusan dalam bahasa inggeris. Dalam Bahasa Antarabangsa Abjad IPA, konsonan letusan sering disimbolkan o ...

                                               

Letusan bibir-gigi tak bersuara

Letusan bibir-gigi tak bersuara adalah jenis konsonan jarang seperti disedut letupan bibir-gigi. Konsonan letusan ditemui dalam bahasa Zulu loghat XiNkuna, sebagai contoh: "khawatir".

                                               

Letusan gusi-lelangit bersuara

Letusan gusi-langit-langit bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ʥ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan dz\ dalam X-SAMPA.

                                               

Letusan gusi-lelangit tak bersuara

Letusan gusi-lelangit tak bersuara adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ʨ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan ts\ dalam X-SAMPA.

                                               

Konsonan malaran tak geser

Konsonan malaran jangan bergerak, malaran tidak bergeser atau aproksiman adalah suara sebutan yang boleh mempunyai ciri-ciri sebagai perantara bunyi vokal dan konsonan "biasa". Ketika menyebut malaran jangan bergerak, organ-organ artikulasi sempi ...

                                               

Malaran tak geser bibir-gigi

Malaran jangan luncurkan bibir-gigi adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ʋ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan P atau v\ dalam X-SAMPA.

                                               

Malaran tak geser bibir-velar bersuara

Malaran jangan bergerak bibir-velar ucapan adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak dalam Bahasa Antarabangsa Abjad. Dalam bahasa inggeris, bunyi ini ditandai oleh surat w, sebagai con ...

                                               

Malaran tak geser sisian velar

Malaran jangan luncurkan sisi velar adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ʟ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan L\ dalam X-SAMPA.

                                               

Malaran tak geser velar

Malaran jangan luncurkan velar adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɰ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan M\ dalam X-SAMPA. Kadang-kadang IPA watak-watak yang digunakan untuk malar ...

                                               

Konsonan sengauan

Konsonan sengauan, hidung atau nasal dihasilkan dengan diturunkan velum dalam mulut, untuk membenarkan udara bebas keluar melalui hidung. Mulut masih bertindak sebagai rongga kekuatan yang baik, tapi air tidak keluar melalui mulut kerana disekat ...

                                               

Sengauan bibir-gigi

Sengauan bibir-gigi adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa tertentu, dilambangkan dengan ɱ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan F dalam X-SAMPA. Lambang IPA-nya berbentuk huruf m kecil tertumbuh hook menghadap ke kiri di b ...

                                               

Sengauan dwibibir

Sengauan dwibibir adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam hampir semua bahasa lisan. Bunyi ini ditandai oleh m dalam Bahasa Antarabangsa Abjad dan m X-SAMPA. Sengauan dwibibir diwakili oleh huruf "m" dalam bahasa Melayu, seperti dalam kat ...

                                               

Sengauan uvular

Sengauan uvular adalah jenis bunyi konsonan yang terdapat dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɴ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan N\ dalam X-SAMPA.

                                               

Sengauan velar

Sengauan velar adalah jenis konsonan yang ada dalam beberapa bahasa lisan. Bunyi ini ditandai oleh n dalam Huruf Bahasa Antarabangsa, dan N dalam X-SAMPA. Lambang IPA itu berupa huruf n sedikit tertumbuh ekor menghadap ke kiri di bawah kayu ke ka ...

                                               

Konsonan sisian

Konsonan sisi atau sisi konsonan seperti "L" yang disebut dengan menghasilkan halangan di mana-mana sepanjang axis lidah, sambil melepaskan air dari paru-paru di satu sisi atau kedua-dua belah lidah. Sering, hujung lidah meneyentuh gigi di meliha ...

                                               

Konsonan tamparan

Konsonan tamparan atau mengetuk adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan sekali mengecut otak supaya seseorang ahli artikulasi yang aktif mengetuk anggota lain pasif. Perbedaan yang paling besar antara konsonan tamparan dan konsonan berhenti, ...

                                               

Konsonan uvular

Uvular konsonan yang disebut dengan kembali lidah menghampiri atau menyentuh uvula, itu adalah lebih di belakang mulut berbanding konsonan velar. Konsonan uvular bentuk berhenti, geseran, sengauan, getaran, atau malaran jangan bergerak, lagi Anta ...

                                               

Konsonan velar

Konsonan velar adalah konsonan yang disebut dengan bahagian belakang lidah menyentuh langit-langit lembut, bahwa adalah bahagian belakang langit-langit mulut, juga dikenal sebagai valium. Diberikan daerah velar di langit-langit mulut agak luas da ...

                                               

Vokal belakang

Vokal kembali adalah jenis bunyi vokal di mana lidah diletakkan di belakang sekali dalam mulut tanpa menghasilkan penjerutan yang akan menghasilkan konsonan. Kadang-kadang, bokal belakang digelar vokal gelap karena terdengar lebih gelap dibanding ...

                                               

Vokal bundar belakang luas

Suara bulat belakang luas adalah jenis bunyi vokal yang ditemui dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɒ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan Q di X-SAMPA. IPA watak-watak-nya bentuk surat skrip yang terbalik itu, biasa digu ...

                                               

Vokal bundar belakang sempit

Suara bulat belakang sempit adalah jenis bunyi vokal yang ditemui dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak u dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan u dalam X-SAMPA. Vokal dibahagikan lagi ke dua, yaitu melekat dan terketap.

                                               

Vokal bundar belakang separuh luas

Suara bulat belakang separuh luas adalah jenis bunyi vokal yang ditemui dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɔ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan O X-SAMPA. IPA watak-watak-nya adalah huruf "c" kecil terbalik, atau huruf ...

                                               

Vokal bundar belakang separuh sempit

Suara bulat belakang setengah sempit adalah jenis bunyi vokal yang ditemui dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak o dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan o X-SAMPA. Watak-watak juga merujuk kepada suara bulat belakang yang juga dib ...

                                               

Vokal tak bundar belakang luas

Vokal tidak bulat belakang luas adalah jenis bunyi vokal yang ditemui dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɑ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan di X-SAMPA. Watak-watak ɑ ini adalah dipanggil skrip karena tidak ada cangku ...

                                               

Vokal tak bundar belakang sempit

PAGENAME adalah jenis bunyi vokal yang ditemui dalam beberapa bahasa lisan, dilambangkan dengan watak-watak ɯ dalam Bahasa Antarabangsa Abjad, dan M X-SAMPA.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →